Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Ενώ ο σχεδιασμός έχει συχνά θεωρηθεί ως διαδικασία έγκρισης, η UTS προσεγγίζει την πειθαρχία ως κρίσιμο έργο, το οποίο συνδέει τις κοινότητες με κυβερνήσεις, θεσμούς και προγραμματιστές. Η UTS πιστεύει ακράδαντα ότι οι καλύτεροι σχεδιαστές δεν εφαρμόζουν μόνο τους υπάρχοντες κανονισμούς. Οι απόφοιτοι του UTS είναι δημιουργικοί επίλυση προβλημάτων και διαπραγματευτές, ικανοί να εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες και με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την παροχή λειτουργικών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα οικιστικής, εμπορικής και αναπτυξιακής υποδομής.

Μέσω αυτού του μαθήματος, οι σπουδαστές ασχολούνται ενεργά με πολιτικά, περιβαλλοντικά και δημογραφικά πλαίσια για να κατανοήσουν πώς οι αποφάσεις σχεδιασμού διαμορφώνουν το αστικό περιβάλλον μακροπρόθεσμα. Οι σπουδαστές μαθαίνουν σχετικά με τις αγορές γης και τις μελέτες σκοπιμότητας και αποκτούν τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση σύνθετων και τεκμηριωμένων προβλέψεων. Επίσης, μαθαίνουν πώς να διεξάγουν σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας δομών και να σχεδιάζουν τις προγραμματισμένες εξελίξεις για τις κοινότητες. Οι σπουδαστές επιτυγχάνουν αυτά τα αποτελέσματα εφαρμόζοντας τη θεωρία σε σενάρια πραγματικού κόσμου σε περιβάλλοντα μάθησης σε πραγματικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής και διεπιστημονικής ομαδικής εργασίας και συζητήσεων, περιπτωσιολογικών μελετών και επιτόπιων ταξιδιών με ευκαιρίες να ταξιδεύουν διεθνώς.

Ο βαθμός επιτρέπει στους επαγγελματίες να αλλάξει καριέρα, λόγω του διεπιστημονικού χαρακτήρα της μάθησης. Οι απόφοιτοι είναι σε θέσεις του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας για την κατάσταση και την τοπική αυτοδιοίκηση, και σε ιδιωτικές συμβουλευτικές και ανάπτυξης ακινήτων των επιχειρήσεων. Υπάρχουν επίσης σταδιοδρομίες στον στρατηγικό σχεδιασμό για τις σημαντικές εξελίξεις και τα έργα, πλοίαρχος του σχεδιασμού με την οικονομική ανάλυση και την ολοένα και πιο σημαντικό τομέα της υπο-περιφερειακό σχεδιασμό.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε57 περισσότερα μαθήματα αποUniversity of Technology Sydney »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Duration
1 Έτος
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
15,750 AUD
σε AUD ανά συνεδρία 24cp
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη