Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Στόχοι του σεμιναρίου:

Το Balanced Scorecard προσέγγιση για σεμινάριο Διοίκησης της Απόδοσης είναι προορίζεται κυρίως για τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιούν το Balanced Scorecard μεθοδολογίες στο χώρο εργασίας τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είστε σε θέση να:

* Συζήτηση για τα θέματα που δημιουργεί την ανάγκη για το The Balanced Scorecard Μεθοδολογία
* Ορίστε, να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν σ του Balanced Scorecard Μεθοδολογία τις παραδοσιακές μεθόδους χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
* Καθορισμός και δώστε παραδείγματα που παρουσιάζουν καθυστέρηση δείκτες απόδοσης
* Συζητήστε πώς να προσδιορίσει βασικούς δείκτες απόδοσης
* Καθορισμός και να δώσει παραδείγματα "δημοσιονομικές" δείκτες επιδόσεων
* Καθορισμός και δώστε παραδείγματα δεικτών απόδοσης "πελάτης"
* Καθορισμός και δώστε παραδείγματα δεικτών απόδοσης "εσωτερικής διαδικασίας"
* Καθορισμός και δώστε παραδείγματα δεικτών απόδοσης »μάθησης και ανάπτυξης"
* Περιγράψτε τις απαιτήσεις για την επιτυχή εφαρμογή του Balanced Scorecard Μεθοδολογία
* Κατάλογος δυνατή αντίσταση για την επιτυχή εφαρμογή του Balanced Scorecard Μεθοδολογία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Εισαγωγή τη μέτρηση των επιδόσεων
Το Balanced Scorecard Επισκόπηση
Η πλευρά του πελάτη
Η διαδικασία όσον αφορά την εσωτερική Επιχειρήσεων
Η Μάθησης και Ανάπτυξης Προοπτική
Οι δημοσιονομικές προοπτικές
Το Balanced Scorecard Υλοποίηση


Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε24 περισσότερα μαθήματα αποInstitute for Business and Public Administration, Bucharest (ASEBUSS) »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη