Πιστοποιητικό στη λογιστική

AAAUAE

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πιστοποιητικό στη λογιστική

AAAUAE

Επισκόπηση μαθημάτων

Οι πολιτικές και οι διαδικασίες λογιστικής και χρηματοδότησης είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την εφαρμογή αποτελεσματικών εργαλείων εσωτερικού ελέγχου σε όλη την εταιρεία σε κάθε οργανισμό. Αποτελούν μέρος κάθε επιχειρηματικού κύκλου: κύκλος αγοράς και πληρωμής, απογραφή και παραγωγή, HR και μισθοδοσία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και κεφαλαιοποίηση του κόστους και κύκλος πωλήσεων και είσπραξης. Επιπλέον, οι πολιτικές και οι διαδικασίες λογιστικής και χρηματοδότησης είναι απαραίτητες για το διοικητικό συμβούλιο και την ανώτερη διοίκηση να γνωστοποιούν τους περιορισμούς και τις αρμοδιότητες που δίδονται σε διαφορετικούς διευθυντές και υπαλλήλους σε ολόκληρο τον οργανισμό. Επιπλέον, η χρήση τους επεκτείνεται και στην οργάνωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές αρχές εκτός του οργανισμού. Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να σκεφτούν διαδικασίες που βασίζονται σε κινδύνους για να γράψουν και να εφαρμόσουν επιχειρησιακές πολιτικές και διαδικασίες. Θα μάθουν να κατανέμουν καθήκοντα σε διαφορετικό προσωπικό με βάση τον κατάλληλο διαχωρισμό καθηκόντων και να χρησιμοποιούν λογισμικό για την αποτελεσματική εφαρμογή των ελέγχων. Επίσης, το μάθημα καλύπτει δείγματα οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Σχεδιασμός εγχειριδίου λογιστικής και οικονομικών
 • Ρύθμιση λογιστικού τμήματος
 • Λογιστικές έννοιες και η εφαρμογή τους
 • Λογιστικό Σχέδιο
 • Μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία
 • Υποχρεώσεις
 • Παραγωγή και επεξεργασία αποθέματος
 • Πολιτικές εισπρακτέων απαιτήσεων
 • Άλλες λογιστικές πολιτικές
 • Αναφορά

Οφέλη από τη συμμετοχή

 • Σχεδιασμός πολιτικών και διαδικασιών
 • Κατανόηση των κύκλων των επιχειρήσεων
 • Εφαρμογή οικονομικών πολιτικών
 • Προετοιμασία λογιστικών διαδικασιών
 • Διαχωρισμός των καθηκόντων των εργαζομένων

Ποιος πρέπει να παρακολουθήσει;

 • Επαγγελματίες στη λογιστική και τη χρηματοδότηση
 • Ενήλικες

Πιστοποίησης ή Πιστοποίησης

 • Πιστοποιητικό
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση September 28, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
4 Ημέρες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
3,000 AED
Locations
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Dubai, Dubai
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Sharjah, Sharjah
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates