Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Γιατί να μελετήσετε την εξειδίκευση στον τομέα της εταιρικής χρηματοδότησης στην ΕΠΕ

Το υποψήφιο προφίλ της Ειδίκευσης στις Εταιρικές Οικονομικές Επιστήμες θεωρεί την αποδοχή επαγγελματιών κυρίως από τους ακαδημαϊκούς κλάδους που σχετίζονται με την οικονομία, τη λογιστική, τη διοίκηση και τη μηχανική, γεγονός που ευνοεί τη διεπιστημονική ανάλυση για μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τη χρηματοδότηση και εξασφαλίζει επίσης ένα ορισμένο επίπεδο της γνώσης σε θεμελιώδεις ή βασικές έννοιες αυτών που διευκολύνουν τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης.

Τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν την εξειδίκευση στα εταιρικά οικονομικά της ΕΠΕ είναι: η προσέγγιση της οικονομικής διαχείρισης, η αξιολόγηση των έργων, η αποτίμηση των επιχειρήσεων, η διαχείριση των επενδύσεων και η μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται στην εντατική χρήση μαθηματικών εργαλείων και στατιστικών. Με επίκεντρο την εξειδίκευση, ο στόχος είναι να αναπτυχθούν στάσεις και ικανότητες σε ειδικούς που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν διεξοδικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και να αναπτύξουν δεξιότητες για να κάνουν κρίσιμες κρίσεις σχετικά με σχέδια και διαδικασίες στον χρηματοοικονομικό τομέα των οργανισμών.

σκοπός

Ο ειδικός στην εταιρική χρηματοδότηση θα είναι ικανός να σχεδιάζει και να εφαρμόζει οικονομικές στρατηγικές με στόχο την άριστη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Προφίλ

Ο ειδικός της εταιρικής χρηματοδότησης του Universidad EIA θα είναι σε θέση:

  • Αναλύστε τη δυναμική των χρηματοοικονομικών διαδικασιών σε νέα πλαίσια αβεβαιότητας, κινδύνου και πολύπλοκων ενεργειών.
  • Ενσωμάτωση των εταιρικών στοιχείων και των χρηματοπιστωτικών αγορών στη λύση των οικονομικών καταστάσεων.
  • Βελτιστοποιήστε τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης, με βάση την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που μπορεί να παρατηρηθεί στην τρέχουσα κατάσταση χρηματοπιστωτικών και χρηματοπιστωτικών αγορών.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Spanish (Colombia)

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποUniversidad EIA »

Τελευταία ενημέρωση October 23, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Duration
2 Εξάμηνα
Τιμή
10,300 COP
κάθε εξάμηνο
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη