Ειδίκευση στην εταιρική χρηματοδότηση

Universidad EIA

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Ειδίκευση στην εταιρική χρηματοδότηση

Universidad EIA

Γιατί να μελετήσετε την εξειδίκευση στον τομέα της εταιρικής χρηματοδότησης στην ΕΠΕ

Το υποψήφιο προφίλ της Ειδίκευσης στις Εταιρικές Οικονομικές Επιστήμες θεωρεί την αποδοχή επαγγελματιών κυρίως από τους ακαδημαϊκούς κλάδους που σχετίζονται με την οικονομία, τη λογιστική, τη διοίκηση και τη μηχανική, γεγονός που ευνοεί τη διεπιστημονική ανάλυση για μια ολοκληρωμένη αντίληψη για τη χρηματοδότηση και εξασφαλίζει επίσης ένα ορισμένο επίπεδο της γνώσης σε θεμελιώδεις ή βασικές έννοιες αυτών που διευκολύνουν τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης.

Τα ιδιαίτερα στοιχεία που διαφοροποιούν την εξειδίκευση στα εταιρικά οικονομικά της ΕΠΕ είναι: η προσέγγιση της οικονομικής διαχείρισης, η αξιολόγηση των έργων, η αποτίμηση των επιχειρήσεων, η διαχείριση των επενδύσεων και η μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται στην εντατική χρήση μαθηματικών εργαλείων και στατιστικών. Με επίκεντρο την εξειδίκευση, ο στόχος είναι να αναπτυχθούν στάσεις και ικανότητες σε ειδικούς που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν διεξοδικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και να αναπτύξουν δεξιότητες για να κάνουν κρίσιμες κρίσεις σχετικά με σχέδια και διαδικασίες στον χρηματοοικονομικό τομέα των οργανισμών.

σκοπός

Ο ειδικός στην εταιρική χρηματοδότηση θα είναι ικανός να σχεδιάζει και να εφαρμόζει οικονομικές στρατηγικές με στόχο την άριστη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

Προφίλ

Ο ειδικός της εταιρικής χρηματοδότησης του Universidad EIA θα είναι σε θέση:

  • Αναλύστε τη δυναμική των χρηματοοικονομικών διαδικασιών σε νέα πλαίσια αβεβαιότητας, κινδύνου και πολύπλοκων ενεργειών.
  • Ενσωμάτωση των εταιρικών στοιχείων και των χρηματοπιστωτικών αγορών στη λύση των οικονομικών καταστάσεων.
  • Βελτιστοποιήστε τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης, με βάση την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που μπορεί να παρατηρηθεί στην τρέχουσα κατάσταση χρηματοπιστωτικών και χρηματοπιστωτικών αγορών.
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Spanish (Colombia)


Τελευταία ενημέρωση October 23, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Duration
Διάρκεια
2 Εξάμηνα
Price
τιμή
10,300 COP
κάθε εξάμηνο
Locations
Κολομβία - Envigado, Antioquia
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Κολομβία - Envigado, Antioquia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών