Γιατί να μελετήσετε την εξειδίκευση στη διαχείριση έργων στην ΕΠΕ

Το προφίλ του υποψηφίου της Ειδικής Διοίκησης Έργων εξετάζει την αποδοχή επαγγελματιών από διαφορετικούς ακαδημαϊκούς κλάδους, γεγονός που ευνοεί τη διεπιστημονική ανάλυση και την ολοκληρωμένη αντίληψη των έργων, χωρίς να χάσει κάθε συμμετέχοντα την επαγγελματική του ταυτότητα ή να προσποιείται ότι εισβάλλει σε τομείς εκτός του επαγγέλματός του.

Τα στοιχεία που διακρίνουν την εξειδίκευση στη διαχείριση έργων είναι: η προσέγγιση προς τη θεωρία των περιορισμών, η συστηματική και στρατηγική σκέψη και η έμφαση στη μεθοδολογία του Ινστιτούτου Διαχείρισης Έργων (PMI).

Η Θεωρία των Περιορισμών βλέπει την αλυσίδα αξίας στο σύνολό της, τα τμήματα των οποίων αλληλεπιδρούν συστηματικά και όχι στα απομονωμένα συστατικά τους. Στο μέτρο αυτό, τα έργα εξετάζονται με ολιστικό τρόπο, επιδιώκοντας να ενισχύσουν στρατηγικά τον πιο αδύναμο κρίκο της αλυσίδας προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα του συστήματος. Η λύση της με την κρίσιμη αλυσίδα και η όρασή της στα πολυπρομερή της προσφέρουν υψηλή τιμή διαφοροποίησης.

Με επίκεντρο την εξειδίκευση, ο στόχος είναι να αναπτυχθούν στάσεις και ικανότητες στους ειδικούς που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν με πιο παραγωγικό τρόπο τη διαχείριση και τη βελτίωση των υφιστάμενων έργων και το σχεδιασμό νέων.

σκοπός

Ο ειδικός της διαχείρισης έργων θα είναι αρμόδιος να σχεδιάζει, να κατευθύνει και να αξιολογεί πλήρως όλα τα είδη έργων, ακολουθώντας το συνολικό πλαίσιο της μεθοδολογίας PMI.

Προφίλ

Ο Ειδικός Διαχείρισης Έργων του Universidad EIA θα είναι σε θέση:

  • Προσδιορίστε τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που δημιουργούν συγκεκριμένα έργα με δημιουργικότητα και ηγεσία.
  • Διατυπώνει και αξιολογεί επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τη μεθοδολογία PMI®.
  • Κατευθύνετε το σχεδιασμό, την εκτέλεση, τον έλεγχο και το κλείσιμο των έργων, τη διαχείριση των κινδύνων τους.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Spanish (Colombia)

Κοιτάξτε3 περισσότερα μαθήματα αποUniversidad EIA »

Τελευταία ενημέρωση Μάιος 15, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Duration
2 Εξάμηνα
Τιμή
10,300 COP
κάθε εξάμηνο
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη