Τα μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν Πιστοποιητικά και Δίπλωμα στα προγράμματα Επιχειρήσεων, Διοίκησης Φιλοξενίας και Διεθνών Ταξιδιών

Αυτά τα μαθήματα απονέμονται από τον Pearson και η διάρκεια είναι 1-2 χρόνια. Η χρηματοδότηση των σπουδαστών είναι διαθέσιμη για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ

Οι πλήρεις πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μαθήματα είναι προσβάσιμες μέσω του href = "https://docklandsacademy.co.uk/dal-courses/higher-education

HNC / HND στην επιχείρηση

Το επιχειρηματικό πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να εργαστούν σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το μάθημα προσφέρει εκπαίδευση σε επιχειρηματικές αρχές χωρίς να υποπέσει σε έναν ειδικό επαγγελματική Pathway . Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση href = "https://docklandsacademy.co.uk/dal-courses/higher-education/btec-higher-national-certificate-diploma-business/

HNC / HND στη Διοίκηση Φιλοξενίας

Το πρόγραμμα διαχείρισης της φιλοξενίας παρέχει ένα εργασιακό πρόγραμμα μελετών διαχείρισης που καλύπτουν τις βασικές γνώσεις, κατανόηση και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο της φιλοξενίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση href = "https://docklandsacademy.co.uk/dal-courses/higher-education/btec-higher-national-diploma-in-hospitality-management/

HNC / HND στο διεθνές ταξίδι και τον τουρισμό

Το πρόγραμμα Διεθνές Ταξίδι και Τουρισμός παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών που σχετίζεται με την εργασία και καλύπτει τις βασικές γνώσεις, κατανοώντας τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα με ορισμένες ειδικές μονάδες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση href = "https://docklandsacademy.co.uk/dal-courses/higher-education/btec-national-diploma-travel-and-tourism/

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποDocklands Academy London »

Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2020
Duration
1 - 2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αύγ. 2020

Άλλη