σκοπός

Γνωρίστε και μάθετε τη φιλοσοφία του TPM, τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν και τη διαδικασία υλοποίησης των βασικών πυλώνων του TPM μέσω της διαδικασίας Hands On.


Οφέλη από το πρόγραμμα

 • Θα δημιουργήσετε μια αλλαγή στον οργανισμό σας μέσω της υλοποίησης του TPM, επιτυγχάνοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα: αύξηση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητα (OEE), αύξηση της παραγωγής, μείωση του κόστους έως και 30%, μείωση ελαττωμάτων ποιότητας μέχρι 90% , μείωση των καταγγελιών πελατών έως 75% και εξάλειψη των ατυχημάτων.


Σκηνοθεσία

Γενικοί διευθυντές, διευθυντές και επόπτες της παραγωγής, της συντήρησης, της ποιότητας και της μηχανικής.


Περιεχόμενο του προγράμματος

Το σεμινάριο TPM για τα χέρια: Αυτόνομη και προγραμματισμένη συντήρηση αποτελείται από μια ενότητα, η οποία ανέρχεται συνολικά σε 40 ώρες σπουδών συνολικά, συμπεριλαμβανομένων 2 ωρών καθοδήγησης και 1 ώρας ελέγχου.

Ενότητα 1. Ενεργοποίηση του TPM: Αυτόνομη και προγραμματισμένη συντήρηση (40 ώρες)

 • Τεχνικές κατασκευής παγκόσμιας κλάσης.
 • Τι είναι το TPM;
 • Παράγοντες επιτυχίας για την εφαρμογή του TPM.
 • Ενσωμάτωση πυλώνων και τμημάτων.
 • Πεδίο εφαρμογής (ιστορίες επιτυχίας: τοπικές και περιφερειακές).
 • Διαδικασία εφαρμογής
 • Αυτόνομη συντήρηση: βήμα 1.
 • Σκοπός της αυτόνομης συντήρησης.
 • Αποτελέσματα αυτόνομης συντήρησης.
 • Αυτόνομα βήματα συντήρησης.
 • Βήμα 1: Καθαρίστε να επιθεωρήσετε.
 • Προγραμματισμένη συντήρηση
 • Προγραμματισμένα αποτελέσματα συντήρησης.
 • Τα προβλεπόμενα βήματα συντήρησης.
 • Στάδια 1 και 2 προγραμματισμένης συντήρησης.
 • Αυτόνομη συντήρηση: βήμα 2.
 • Γενικά TPM.
 • Σκοπός του σταδίου 2 της αυτόνομης συντήρησης.
 • Αποτελέσματα του σταδίου 2 της αυτόνομης συντήρησης.
 • Διαδικασία εφαρμογής
 • Βήμα 2: πηγές μόλυνσης και περιοχές δύσκολης πρόσβασης (με τα χέρια).
 • Βάσεις ελέγχου της διαδικασίας.
 • Ορισμός σημείων ελέγχου.
 • Ορισμός των ορίων ελέγχου.
 • Χρήση οπτικών χειριστηρίων (οπτική κατασκευή).
 • Καθοδήγηση / Έλεγχος
 • Εφαρμογή της μεθοδολογίας στο πιλοτικό μοντέλο που καθορίστηκε προηγουμένως
 • Μελέτη της διαδικασίας εφαρμογής στο έδαφος και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ισπανικά

Κοιτάξτε129 περισσότερα μαθήματα αποTecnológico de Monterrey (Educación Continua Presencial) »

Τελευταία ενημέρωση October 26, 2018
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Duration
40 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
20,800 MXN
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Άλλη