Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Programa de avanzado Especialización en Analisis Tecnico y Cuantitativo

El Programa de avanzado Especialización en analisis Técnico y Cuantitativo es presencial y se imparte en Madrid y tiene un precio de € 3.300.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA avanzado DE Especialización EN analisis TÉCNICO Y CUANTITATIVO

El grado de sofisticación alcanzado por los Mercados Financieros μια lo largo de esta Ultima década ha Llevado aparejado un αξιοσημείωτη desarrollo de las de Herramientas analisis y predicción de Mercado.

En este sentido, el analisis grafico y cuantitativo ha pasado ένα desempeñar un papel θεμελιώδη y se ha en una convertido HERRAMIENTA χύτρα para la toma de Mercado de decisiones en el Κόρτο y medio Plazo. Es el este motivo por el cual Options & Futures Institute / IEB, Lanza una nueva edicion del "Programa de avanzado Especialización en analisis Técnico y Cuantitativo", Κούγιο objetivo es el de profundizar en el conocimiento y de las manejo principales Herramientas del analisis grafico, incidiendo de forma especial en su implantación en los Mercados Financieros, asi como la Introducción al uso de Sistemas Automáticos de Trading y la Aplicación del analisis Técnico a la ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ con Derivados.

Se Τράτας en definitiva del primer programa de larga Duracion específicamente centrado en este tipo de TÉCNICAS de los Mercados, por lo que una constituye apuesta αμαρτία precedentes dentro de formación Financiera en España. Adicionalmente, el Programa de avanzado Especialización en analisis Técnico y el Cuantitativo cubre temario de la acreditación CFTe (Chartered Financial Τεχνικός). Por otro lado, los que se alumnos incorporen al Programa tendrán la Posibilidad de cursar de manera gratuita un Curso on-line que οργα con el carácter Βλ. Εγχειρίδιο IEB, y que está especialmente centrado en la obtención del nivel 1 de esta PRESTIGIOSA acreditación.

PROGRAMA DEL PROGRAMA avanzado DE Especialización EN analisis TÉCNICO Y CUANTITATIVO

El Programa se con una Inicia Introducción en la que se estudian los puntos esenciales de la Teoría de Dow, se analizan los diferentes ΤΥΠΟΣ de Gráficos más en los conocidos Mercados, asi como la utilidad de los SOPORTES, Resistencias, Líneas de tendencias y en canales la toma de decisiones de Inversion. Posteriormente, se estudiarán Otras figuras ιστορίες como figuras de Vuelta, de continuación, además de las Ondas de Elliot, para continuar con Otras Áreas de gran importancia dentro del analisis Técnico γιος como el volumen e Interes abierto, los huecos, los indicadores Técnicos, los métodos tendenciales y los osciladores. Más Adelante, el Programa se adentra en el estudio de los indicadores Técnicos de volatilidad y en la aplicabilidad, eficiencia y utilización de los Sistemas Automáticos de Trading.

Duracion DEL PROGRAMA avanzado DE Especialización EN analisis TÉCNICO Y CUANTITATIVO

La Duracion del programa es de 108 Horas lectivas. Es la preceptiva asistencia μια un de Minimo 80% de las clases teóricas y Practicas, υπεκφυγή causa justificada y por la comprobada Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente δίπλωμα.

Nueva convocatoria: Proxima convocatoria marzo 2014

Convenios DEL PROGRAMA avanzado DE Especialización EN analisis TÉCNICO Y CUANTITATIVO

Επιλογές και Futures Ινστιτούτο / IEB ha establecido acuerdos para la realización de Practicas en diferentes Entidades, existiendo la Posibilidad de las simultanear mismas con el desarrollo de los Programas.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA avanzado DE Especialización EN analisis TÉCNICO Y CUANTITATIVO

- Operadores de Sociedades y Agencias de Valores

- Gestores de Fondos de Inversion

- Gestores de Fondos de Pensiones

- Gestores de Αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου

- Operadores de Tesorerias

- Gestores de Banca Privada

- Gestores interesados ​​en el Trading Intradiario

- "Οι έμποροι"

- Inversores Finales

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
ισπανικά

Κοιτάξτε12 περισσότερα μαθήματα αποIEB - Instituto De Estudios Bursátiles »

Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Μάρτ. 2020
Duration
108 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
3,300 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Μάρτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Μάρτ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη