Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Τι είναι το SIELE;

-SIELE είναι το Διεθνές Κέντρο Αξιολόγησης της Lengua Española, το οποίο πιστοποιεί ηλεκτρονικά την διοίκηση της ισπανικής γλώσσας για φοιτητές και επαγγελματίες. Είναι μια επίσημη ισπανική εξέταση που αναγνωρίζεται διεθνώς.

-Προωθείται από το Instituto Cervantes, το Universidad Autónoma de México, το Universidad de Salamanca και το Universidad de Buenos Aires. Αυτοί οι οργανισμοί εγγυώνται τα πρότυπα ποιότητας και καλών πρακτικών στη δημιουργία των δοκιμών και τη χρήση ποικίλων γλωσσικών ποικιλιών στον ισπανικό κόσμο.

Η SIELE πιστοποιεί το βαθμό επάρκειας της ισπανικής γλώσσας με τέσσερα τεστ: Ανάγνωση και ακρόαση κατανόησης, Γραπτή έκφραση και αλληλεπίδραση και Ομιλία έκφρασης και αλληλεπίδρασης. οι εξετάσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τα επίπεδα που καθορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)

- Καθώς οι πιο γνωστοί υποψήφιοι TOEFL (Test of English as Foreign Language) λαμβάνουν βαθμολογία μεταξύ 0 και 1.000 βαθμών. Σε αντίθεση με τις εξετάσεις DELE (ισπανική ως ξένη γλώσσα), δεν πρόκειται για εξετάσεις στις οποίες εγκρίνεται ή αναστέλλεται, αλλά οι υποψήφιοι θα λάβουν πιστοποιητικό επάρκειας στα ισπανικά ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία τους.

60492_60414_Clase11-10-2017.jpg

Γιατί είναι το SIELE για εσάς;

- Ψηφιακό: Τα βήματα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά

-Agil: Το πολύ σε 3 εβδομάδες, θα λάβετε τα αποτελέσματά σας.

-Adaptable: Διαφορετικές λεπτομέρειες εξέτασης

- Ομογενείς: Διαφορετικές γλωσσικές μεταβλητές ισπανικών

- Ευέλικτη: Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες, επιλέγετε την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τον τύπο της εξέτασης

* Το Native Language College είναι το εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο SIELE, ώστε να μπορείτε να κάνετε αυτή την εξέταση στο κέντρο μας

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ισπανικά
Native Language College

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποNative Language College »

Το μάθημα αυτό είναι Campus based
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
1 - 52 Εβδομάδες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
65 EUR
65 € την εβδομάδα
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη