Keystone logo
Μεξικό

Μελέτη Ακαδημαϊκό Μάθημα σε Μεξικό 2024

Αλλαγή νομίσματος

Βασικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης

 • Ενοικίαση σε κοινόχρηστο διαμέρισμα

  316
 • Μερίδιο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

  19
 • Συνδρομή στο Διαδίκτυο

  27
 • Τοπικές συγκοινωνίες

  19

Δείγμα κόστους τρόπου ζωής

 • Συνδυασμός γρήγορου φαγητού

  7
 • Εισιτήριο κινηματογράφου

  4
 • Πίντα τοπικής μπύρας

  2

Απαιτήσεις βίζας

Τι είδους Visa χρειάζεστε;

Όνομα βίζας

Φοιτητική Βίζα Προσωρινής Διαμονής (Residente Temporal Estudiante)

Τιμή και νόμισμα

USD 30

Το κόστος έκδοσης φοιτητικής βίζας ποικίλλει ανάλογα με την εθνικότητα. Μπορεί να είναι μεταξύ 17 και 30 $ ΗΠΑ.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για βίζα;

Εάν είστε πολίτης ή μόνιμος κάτοικος της ζώνης Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, του Καναδά ή της Ιαπωνίας ή εάν έχετε έγκυρη θεώρηση εισόδου για οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες, δεν χρειάζεστε βίζα για το Μεξικό εάν ο σκοπός της επίσκεψής σας είναι σπουδάζοντας, και εάν η διάρκεια της παραμονής σας δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες.

Οι φοιτητές που προέρχονται από άλλες χώρες ή που θα το επισκεφθούν για περίοδο μεγαλύτερη από 180 ημέρες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για φοιτητική βίζα στο Μεξικό.

Πού μπορείτε να κάνετε την αίτηση;

Προξενικό Γραφείο

Πρέπει να κάνετε αυτοπροσώπως αίτηση για Βίζα Προσωρινής Διαμονής Φοιτητών στο Προξενικό Γραφείο που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο διαμονής σας.

Δικτυακός τόπος:https://directorio.sre.gob.mx/index.php/consulados-de-mexico-en-el-exterior

Πώς να κάνετε την αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για βίζα αυτοπροσώπως μέσω προκαθορισμένου ραντεβού συνέντευξης.

 1. Διαβατήριο σε ισχύ με τουλάχιστον 6 μήνες μετά την επιστροφή.
 2. Πρωτότυπη επιστολή αποδοχής από το σχολείο/ίδρυμα στο Μεξικό.
 3. Πρωτότυπη Επιστολή ή Πιστοποιητικό που να αναφέρει τα έξοδα κάλυψης του φοιτητή, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους υποτροφίας και σε περίπτωση που θα μείνει σε οικογένεια υποδοχής μην ξεχάσετε να επισυνάψετε την ταυτότητα του αρχηγού μέλους της οικογένειας. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται η υποτροφία ή τα έξοδα, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των καταστάσεων λογαριασμού για τους τελευταίους 3 μήνες.
 4. Σε περίπτωση ανηλίκων - Ληξιαρχική πράξη γέννησης μαθητή δεόντως Αποστολή.
 5. Οι ξένοι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό ιατρικής/ασφάλισης ατυχήματος με διεθνή κάλυψη.
 6. Απαιτείται επίσης ιατρική δήλωση που να δείχνει καλή υγεία και να δηλώνει ότι ο υποψήφιος είναι απαλλαγμένος από κάποια από τις ασθένειες.
 7. Τέλος επεξεργασίας βίζας.
 8. Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.
 9. Μία έγχρωμη φωτογραφία, μεγέθους διαβατηρίου με το πρόσωπο ακάλυπτο.

Μόλις οι αιτούντες εισέλθουν στην επικράτεια του Μεξικού, πρέπει, εντός των πρώτων 30 ημερολογιακών ημερών, να υποβάλουν αίτηση στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετανάστευσης για την κάρτα διαμονής που πιστοποιεί τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα και τους επιτρέπει να παραμείνουν στο Μεξικό.

Πότε πρέπει να κάνετε αίτηση;

Η μεξικανική φοιτητική βίζα μπορεί να εκδοθεί σε 2 ημέρες κατά μέσο όρο και μπορεί να διαρκέσει έως και 3 εβδομάδες, ανάλογα με την εθνικότητα του αιτούντος. Θα πρέπει να κάνετε αίτηση πολύ εκ των προτέρων.

Η ισχύς της φοιτητικής βίζας είναι ένα έτος.

Χρόνος επεξεργασίας

2 Days

Ευκαιρίες εργασίας

Οι φοιτητές δεν μπορούν να εργαστούν ή να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε ανταποδοτική δραστηριότητα ενώ βρίσκονται σε φοιτητική βίζα στο Μεξικό.

Όταν ο μαθητής έχει προσκληθεί από μια μεξικανική εταιρεία/Ίδρυμα να εκτελέσει επικερδείς δραστηριότητες, η μεξικανική εταιρεία/ίδρυμα πρέπει να ζητήσει άδεια εργασίας στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετανάστευσης στο Μεξικό (www.inm.gob.mx).

Ωρες την εβδομάδα

0

Γιατί χρειάζεστε αυτό το είδος βίζας;

Οι αρχές μετανάστευσης μπορούν να αποφασίσουν να αρνηθούν το αίτημα εισόδου στη χώρα εάν ο αιτών υπόκειται σε ποινική διαδικασία ή έχει καταδικαστεί για σοβαρό έγκλημα.