Φοιτητικές εξετάσεις

Φοιτητικές εξετάσεις και άλλες εξετάσεις που καθορίζουν εάν οι σπουδαστές πληρούν τα κριτήρια για διάφορους τύπους πτυχίων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι σπουδαστές και οι υποψήφιοι σπουδαστές να εξοικειωθούν με τη μορφή και τις απαιτήσεις των διάφορων εξετάσεων και να μελετήσουν σκληρά για αυτές, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο επιθυμητό πρόγραμμα και πανεπιστήμιο.
Η εξέταση GMAT™ ️ γίνεται δεκτή από περισσότερα από 7.000 μεταπτυχιακά επιχειρηματικά προγράμματα παγκοσμίως και σας παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία να αποδείξετε ότι κατέχετε τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια επιτυχή πανεπιστημιακή πορεία. Κάθε χρόνο, πάνω από 200.000 υποψήφιοι συμμετέχουν στις εξετάσεις GMAT διαδικτυακά ή σε ένα εξεταστικό κέντρο. Για να μάθετε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς και να κάνετε την αίτησή σας να ξεχωρίσει από το πλήθος, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας παρακάτω.